Incipitario di Pere Miquel Carbonell

 

 

 

 

 

 

 

Ferrando·s diu d’Erve qui t’a polida    (30.2)

Homens inichs e plens de males fades    (30.3)

Yo Carbonell estimant poc la vida    (30.4)

Senyor general Loctinent    (30.4a)

O vosaltres Cristians    (30.6)

Son escrivans ab poca consciença    (30.7)

Vos, en Galant, vergonya teniu poca    (30.8)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc