Rialc
Rao 0h.31, 0h.31a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del benaventurat sent Anthoni

    1      Pare sou tan venerable,
    2      sent Anthoni glorios,
    3      qu’entre·ls sants sou comendable,
    4      puix que fos tan virtuos.

    5      Segons yo de vos contemple,
    6      veig que sou espill tot net,
    7      pur y clar, puix sou exemple
    8      del qui vol viure perfet,
    9      car lo mon de tot dexareu
    10     y lo viure seu confus
    11     y en lo sant desert entrareu
    12     per millor servir Jhesus.

    13     Desigant que vostres obres
    14     fossen dignes davant Deu,
    15     tots los bens donas als pobres
    16     per complir lo voler seu;
    17     y atenygues, quant los partireu,
    18     del Senyor gracia tal
    19     que per ells aconseguireu
    20     lo seu regne divinal.

    21     Per sobrar lo gran dimoni
    22     y per ser d’aquell libert,
    23     vos, benigne sent Anthoni,
    24     volgues viure ’n lo desert
    25     per que may avinentea
    26     no tinguesseu de peccar,
    27     en jovent y en vellea
    28     volent tostemps Deu loar.

    29     Tanta fou la pasciencia
    30     y lo vostre viure sant,
    31     y·ls dejunis y abstinencia
    32     y l’esforç que tingues tant,
    33     que, jatsia que passasseu
    34     moltes persecucions,
    35     no·s pot dir james restasseu
    36     vengut per temptacions.

    37     En apres d’aquelles falles
    38     del gran foch que us feu Satan,
    39     y d’aquelles grans batalles
    40     que us feu ell ab molt engan,
    41     Jhesus vos aconsolava
    42     dient vos fosseu constant,
    43     puix als cels vos preparava
    44     la corona triunfant.

    45     Pel desert anant, trobareu
    46     al gran hermita sent Pau,
    47     de hon molt vos alegrareu
    48     vent lo tot humil, suau;
    49     y, puix feyeu companyia
    50     sanctament vivint los dos,
    51     lo Senyor vos trametia
    52     pa del cel molt precios.

    53     Qui pot dir lo que parlaveu,
    54     apres esser vos trobats,
    55     y los actes que obraveu
    56     excellents y senyalats!
    57     No pensas sino en plaure
    58     al Senyor omnipotent
    59     y en servir lo per no caure
    60     en algun deffalliment.

    61     Quant en lo desert vivieu
    62     per loar a Deu etern,
    63     monestirs instituhieu,
    64     dels quals vos fos lo govern;
    65     y los frares que y estaven,
    66     vent la vostra sanctedat,
    67     qui pot dir quant s’alegraven
    68     per tenir vos en abat!

    69     Confessor fos molt benigne,
    70     just, perfet y tot humil,
    71     hermita y abat molt digne,
    72     puix dels sants servas l’estil,
    73     y doctor sapientissim,
    74     verge cast y molt prudent,
    75     y de Deu servent dignissim,
    76     fel, constant y pascient.

    77     Tots los modos y maneres
    78     de temptacions tingues,
    79     mas, seguint doctrines veres,
    80     vos a totes les vences:
    81     los exemples y doctrina
    82     que de vos mateix donas
    83     mostres son de lum divina
    84     ab que·l mon illuminas.

    85     Grans miracles gloriosos
    86     fes vivint y tots jorns feu
    87     excellents, maravellosos,
    88     segons que pel mon se veu;
    89     y axi Deu, qui tan vos ama,
    90     puix li fos servent leal,
    91     ha estes la vostra fama
    92     per lo mon universal.

    93     Vos, beneyt, pur com lo liri,
    94     vivint en aquest mon trist,
    95     desigas pendre martiri
    96     per lo nom de Jhesuschrist,
    97     y per ço anar volieu
    98     en les terres dels infels
    99     vent que vos alli morrieu
    100    ab los martres de Deu fels.

    101    Quant venguda fon la ora
    102    de la vostra sancta fi,
    103    aquell rey qui·ls cels decora,
    104    portant angels molts ab si,
    105    devalla per vos tan digne
    106    del alt cel superior,
    107    puix li fos amic insigne,
    108    per a fer vos gran honor.

    109    Lo Senyor, segons se mostra,
    110    puix li fos servent tan fel,
    111    ell rebe l’anima vostra,
    112    la qual feu pujar al cel
    113    ab aquella companyia
    114    dels sants angels que porta,
    115    y ab gran goig y alegria
    116    ab aquells la coloca.

    117    Puix en l’alta gerarchia
    118    del sants angels vos posa,
    119    sant beneyt, siau nos guia
    120    quant Deu nos appellara.

 

            Oracio

    1      O pare benigne y molt venerable,
    2      Anthoni molt sant, de fe ver exemple,
    3      y verge molt cast a Deu agradable,
    4      servent de Jhesus y amich seu loable,
    5      del Sant Sperit molt clar y pur temple!
    6      sant hermita qui fes aspre viure
    7      lo mon menyspreant, vivint solitari!
    8      De temptacions vos feu me delliure
    9      per ço que ab Deu yo puga reviure
    10     sobrant l’enemich, cruel adversari;
    11     y del cruel foch que dona greu pena
    12     pregau al Senyor que ell nos deffena.
             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 269.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc