Rialc
Rao 164.11

            Jordi de Sant Jordi


    1      No m’asalt d’om qu’en tots afars no sia
    2      leyals e purs com la fina romana;
    3      ne m’asalt d’om qui sinch jorns la setmana
    4      ment en sos dits e vol ab drutz paria;
    5      ne m’asalt d’om que·m leu ploma ne palha
    6      de mon vestir ne·s jacte de batalha;
    7      ne m’assalt d’om qui no hage vergonya,
    8      car de tot past fay gorgua com segonya.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valenciŕ del segle XV, Valčncia, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc