Rialc
Rao 164.14

            Jordi de Sant Jordi


    1      Cant vey li temps camgar e ’nbrunusir,
    2      que non aug chant d’auzelh, voltes ne lay,
    3      me sent al cor un tal esmay
    4      quant mi recort
    5      que per amor Jesus pres mort
    6      e tuig li san,
    7      e pens d’amor lo bell afan
    8      que·m fa passar,
    9      d’on vulh Ovidi reclamar
    10     disent aysi:
    11     Qu’amor s’engendre de cor fi
    12     e vertader,
    13     e no de fals ni monsanger
    14     ne variable;
    15     e tantost qu’es d’ayço colpable
    16     amor no ’s dita,
    17     que lay on se met nez habita
    18     ges no y atura.
    19     Axi com fech dels quatre vents natura,
    20     quez on plus van esforssen lur poder,
    21     amor es sauber e poder
    22     ffundat en saviesa,
    23     e per sa gran altesa
    24     desonestat no vol;
    25     ffranquesa del tot col
    26     ez ama son amich
    27     e lunye·l de destrich.
    28     Enquer vulh que sabgatz
    29     qu’amor es amistats
    30     sobre tots celhs qu’eu say enamorats,
    31     per res no soste offensa ne barats,
    32     axi com celh qui ama e no ’s amatz:
    33     E per ço ha pausat
    34     prop de se un ostal
    35     on son fayt duy portal,
    36     ez en miey un chastelh,
    37     aut e sobrer e belh,
    38     on esta·l Dieu d’Amor,
    39     e conte çay Valor,
    40     e diu en aut cridant:
    41     «No ’s meravelha si yeu xant
    42     mils de nulh autre xantador».
    43     Per l’un portal entrar
    44     vos cove, que nomnar
    45     se fa Joya e dir;
    46     e per l’altro celhir
    47     lo qual Dolor s’apelha.
    48     Atressi com l’orifany,
    49     qui quant chay no·s pot levar,
    50     celh qu’en la porta vol entrar
    51     on Joya stay,
    52     que davant, amoros e gay,
    53     tantost lo guia
    54     ab xant d’auzelhs e melodia.
    55     E puys avant l’aporta
    56     aut en la sobirana porta
    57     on veu de virtuts canta:
    58     «Vergier d’amor on nais la fina planta
    59     que ’b gran beutat gen espandex e brulha».
    60     E cove·l que·s reculha,
    61     que Joya ja pus no·l seguix,
    62     car Voler tantost hix
    63     que·l pren e·n fay gran festa.
    64     L’aman ditz per fin’amistança:
    65     «En lo ffront port vostra belha semblança
    66     de que mon cor nuyt e jorn fa gran festa».
    67     Voler, ab ray[s]o presta
    68     diu a l’ayman:
    69     «Amich, entes hay dir per ver:
    70     qui tinch per folh qui ama [e] no requer
    71     dompna del mon, ne·s fia ’n lur semblan.
    72     Per que t’ameneray denan
    73     lo nostre Dieu, c’axi·s cove».
    74     Tantost es denant sa merce
    75     agenolhats.
    76     Lo Dieu d’Amor diu: «Ben venyats
    77     vos, [lo] novelhamen vengutz».
    78     L’aman respon apercebutz,
    79     ses alre dir:
    80     «De vos mi venon li desir
    81     al cor ab sospir amoros».
    82     E com se veu ten abondos
    83     e tan joyos, esta ’b reguart,
    84     dubtos e certs ez arditz e coarts,
    85     trists e gaugos, avars e franchs e brutz.
    86     Dolor fay tentost missatgiers
    87     dos lausangiers,
    88     Envega e Mal[al]engua,
    89     manant a xascu d’els que·l prengua
    90     e·l lanssen ffora;
    91     e, ses de mal autra demora,
    92     de fayt es pres,
    93     liatz e batutz e malmes.
    94     Ez elh crida ’b dolor:
    95     «Be m’an mort mi e lhor
    96     mey hulh galiador»,
    97     girant los hulhs al Dieu d’Amor
    98     si·l deffendra
    99     ne Voler si l’emparara;
    100    ez aysi·n van,
    101    que no·s curen de son afan
    102    neguna gen.
    103    Elh diu: «Tant hay lo cor en penssamen
    104    del temps, com axi·l vey giratz,
    105    que·l gaug m’es a tristor cangats,
    106    e·l plaser mi va dexanden».
    107    E porten lo se·n ten vilmen
    108    desenparatz;
    109    baten lo fort per tot ab desesper.
    110    Diu alt cridant: «Ay, ay, Voler,
    111    amor es perduda per ver
    112    ez hay ben fayt con folh en pon».
    113    Ez ab aycest afan respon
    114    ffins a la porta
    115    on es Dolor, qui desconforta
    116    e li demana:
    117    «Ffolhs, ben haguist la testa vana;
    118    com te meties
    119    en aycest loch, e que y volies?
    120    Di m’o, si·t platz,
    121    ne com est aysi malmenatz».
    122    Respon dolen:
    123    «En greu esmay ez en greu penssamen
    124    an mis mon cor ez en granda error,
    125    li lausanger e·l falç devinador,
    126    abaxador de joy e de joven.
    127    Vet com m’an falssamen
    128    abatutz  . . .
    129    e crey tot hom s’i pert
    130    qui fay cest cami lonch.
    131    Car aysi·m pren com fay al jonch,
    132    qui non a frug, fulhes ni flor».
    133    Dolor pus no cossen de por
    134    que lay atur
    135    perseveran [en] lo sieu fur,
    136    ans fort l’empeny
    137    dangerosament amb endeny
    138    ffora·l portal.
    139    «Ara haujats, dompnes, que us fau saber
    140    a qualsevol d’estat o ley que sia,
    141    que no’m creats si us demostre voler,
    142    car, jur vos Deu, que’u fau tot per falcia.
    143    Ten pauques sots dispostes per amar,
    144    que tot desir e voluntat m’oblida,
    145    mas [per] qu’en res no u puscats ignorar
    146    yeu vos n’avis ab ma publica crida».
    147    E clou les portes de l’hostal
    148    e roman lay
    149    cridan ab gran votz d’esmay:
    150    «Si n’ay perdut mon sauber,
    151    qu’a penes say on m’estau,
    152    ne d’on vench, ne vas on vau,
    153    ne que’m fau lo jorn ne·l ser,
    154    car trasit suy en cresensa».

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, València, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc