Rialc
Rao 61.12 = 187.2

            Valterra e Francesc Ferrer


    1      Una tenço vul ab vos tançonar,
    2      Valterra ’michs, puys sou del Guay Saber,
    3      e que·n vullau dels dos la u triar,
    4      car verament l’altre·n vul mantener.
    5      Digau me qual de dos fa millor via:
    6      llo qui de mans castiguar vol s’aymia
    7      o·l qui tan sol la castiga parlan.
    8      Qual enteneu sia pus fin aman?

    9      Amich Ferrer, tot hom se pot penssar
    10     que fin’amor liga tant lo voler
    11     a tots amants que·ls fa del mal lunyar,
    12     e no consent entr’els debat haver;
    13     mas, si es cas que la fenbra·s devia,
    14     cell qui parlant esmena sa follia
    15     ama molt mils que cel qui castiguan
    16     vol de ses mans l’aymia fent li dan.

    17     Aço es cert, Valterra, hi massa clar,
    18     qu’amor prosseex de fin cor verdader;
    19     si axi es, cert, molt mils [la] sab amar
    20     cel qui de mans castigant ho vol fer,
    21     que no fa aycel que parlant la chastia,
    22     car mostra be que no y a senyoria:
    23     castich de mans mostra ’mor pus gran,
    24     d’altra part qu’ella us u ira presant.

    25     Amichs Ffrancesch, segons vostre parlar,
    26     no es egual Amor ne son poder;
    27     dich que, dames, no pot gens aturar
    28     en lloch hon a enuig ne desplaer.
    29     Amor es llas que·ls dos pensaments lia,
    30     e fa y dos cors un cor per sa valia;
    31     Amor no vol desonestat n’enguan:
    32     qui la servix non ama ab mal talant.

    33     Valterra amichs, gens no us vul atorgar
    34     que l’om qui am haja tots jorns plaer,
    35     ans vos se dir que a tots jorns passar
    36     enuigs hi mals, qu’amar axi u requer;
    37     de l’als yo creu que pus finament sia
    38     cel qu’ab les mans la castigua tot dia,
    39     ca[r], si a seny, ella se va smenant,
    40     e vostres fets de bon en millor hyran.

    41     Digau Ferrer, si vos voleu entrar
    42     per estret pas podent dan us querer
             . . .

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989.

40 è ipermetro (bon en millor potrebbe essere ridotto in bo ’n millor; o millor in mils).

 

Incipitario di Francesc Ferrer
Incipitario di Valterra
Indice degli autori

Rialc