Rialc
Rao 61.4

            Francesc Ferrer


    1      De fi en fi, vos am tan finament
    2      de fin’amor a vos, dona molt fina,
    3      que fins que dorm mon voler nunque fina.
    4      e cuyt finar com mut de pensament;
    5      mas tots los fins, finant ab tal finor,
    6      ffinant ab Deu, com cells qu’han bona fi,
    7      donchs finau prest havent merce de mi,
    8      e, com fineu, pendra us Dieus en s’amor.

    9      Pus vos am tant, merce m’ajats, amor,
    10     car may, amant, a dona tant ami;
    11     amat vos he sens may girar cami,
    12     com bon amant, passant dol e tristor.
    13     Adonchs, amar vullau a tal qui us ama,
    14     amar lo be com deu fer bon’aymia,
    15     qu’als c’aman fort lo deu d’amor los guia,
    16     hels qui no u fan, certament, los desama.

    17     Donchs, millorau prestament vostra fama,
    18     pus los millors vos donan milloria,
    19     e, si ho feu, tindreu, cert, millor via,
    20     e, millorant, millorareu qui us ama.
    21     Si millorar voleu a qui us honora,
    22     pora ben dir que sera millorat
    23     de la millor ques milloras un nat,
    24     qu’als millorants vostr’amor los millora.

    25     Vos sou mon be, mon goig e ma senyora,
    26     car per tostemps m’aveu senyorajat:
    27     tan be senyor senyoreja ciutat
    28     com vos mon cor, sens que james s’enyora.
    29     Donchs, pus lo cor el seny senyorejats,
    30     al bon voler lexau senyorejar;
    31     senyorejant nos pot en res clamar:
    32     Senyora, donchs, al tot merce m’ayats.

    33     De fi en fi, me trob tant turmentats
    34     que us clam merce: basta lo turmentar!
    35     Car tals turments no so ’n punt de durar;
    36     edonchs, no pus, sobre us gran pietats!

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino (ENC), 1989.

 

Incipitario di Francesc Ferrer
Indice degli autori

Rialc