Rialc
Rao 61.1a

            Francesc Ferrer


    1      Despit, treball, enug [e] dol
    2      han lloch en mi a lur plaer,
    3      que no u poria ja pus fer,
    4      qu’, absent de vos, res bo no·s vol.
    5      E llas e trist e tal partyr,
    6      perque·l penss us pux ni tal dan?
    7      E no·m valia mes moryr
    8      aqui [per] vos qu’anar penan?

    9      Mas fet lo mal ve lo concell,
    10     durant enug, may bon acort,
    11     que·l dol vos fa star mig mort,
    12     que may penssau res bo ni bell.
             . . .

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989.

Vedi 61.1.

 

Incipitario di Francesc Ferrer
Indice degli autori

Rialc