Rialc
Rao 61.1

            Francesc Ferrer


    1      Ab dubte veg [que] puscha viure
    2      ne remeyar un’ora ’l jorn,
    3      car tal dolor no·s pot escriure.

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989.

Frammento di una stanza, anteposto dal copista a 61.1a.

2 un’ora] un ora.

 

Incipitario di Francesc Ferrer
Indice degli autori

Rialc