Rialc
Rao 61.3

            Francesc Ferrer


           . . .

    1      De cert vos dich, si m’a durar,
    2      que massa·m veig pres de la mort,
    3      car no crech mal sia pus fort
    4      c’aver talent e no menjar.
    5      Per mi us ho dich, qu’en als no mir
    6      mes tinch penssant mas com pore
    7      guardar de ferm cella qui·m te.
    8      Mas poch me val tot mon sospir!

    9      D’aci avant no·s maravel
    10     nengu si fas ne dich follor,
    11     car, certament, ho fa Amor,
    12     qu’en penssaments m’a tornat vell.
    13     Llas!, per que·m fa tan mortal joch?,
    14     que seny, saber e volentat
    15     no·m pot regir: tant m’a ’terrat
    16     que res plasent no ha en mi lloch.

    17     De fi en fi, a l’un sols «hoch»
    18     serria rrich e contentat;
    19     c’Amor volgues, per sa bondat,
    20     qu’almenys m’aymia ves un poch.

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989.

 

Incipitario di Francesc Ferrer
Indice degli autori

Rialc