Rialc
Rao 61.7

            Francesc Ferrer


    1      Governador, si·l cars de l’ignocent,
    2      ffur, dret ni lley, de quiti fa dubtablle,
    3      lo mal que pas atorch qu’es rahonablle;
    4      tot al reves de quant raho consent.
    5      Mas, si absol a l’ignocent lo dret,
    6      no·m vexen pus: baste que m’an desfet.

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989.

Cobla conclusiva dell’epistola in prosa a Joan Roís de Corella.

 

Incipitario di Francesc Ferrer
Indice degli autori

Rialc