Rialc
Rao 61.11

            Francesc Ferrer


    1      Huyt letras son e la meytat vocals,
    2      ha y sillabes no pus ne menys de quatre,
    3      e vos, amich, volen les tres abatre,
    4      resta lo cap, qu’es hun bruts animals;
    5      mas aytanbe, prenen les dos del mig,
    6      que n’ajats prou, may passarets destrig;
    7      lo cap els peus, quels vullats ajunyir,
    8      nos mercader que non dega tenir;
    9      prenen ho tot la trobarets regina.
    10     Valterra, donchs, digau m’o: os devina.

    11     De ffi en fi, pus no us fall raho fina,
    12     vullats m’o prest tremetre per escrig,
    13     qu’axi granmen a totas parts me fig
    14     que, si no u feu, ma vida sen declina.

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino (ENC), 1989.

Domanda a Valterra (cfr. 187.1).

 

Incipitario di Francesc Ferrer
Indice degli autori

Rialc