Rialc
Rao 61.5a

            Francesc Ferrer


    1      Quatre vocals e tres letres ensemps
    2      son ligua fort, mas les tres de les quatre
    3      ffan una veu e un so en un temps,
    4      he totes set les plau be lo combatre
    5      d’un troç del mon fins tant que s’aderescha,
    6      e tot lur nom per força l’i fan metre.
    7      Son dos perells de sillabes gentils:
    8      de l’un primer, ab «o», Deu pres socors,
    9      e, sens la «o», tot l’als am per Amors.

    10     De fi en fi, jo dich axi, senyors,
    11     que·l qui dira mils e pus abtament,
    12     axi mateix, enamoradament,
    13     quey tal haura un pago dels millors.

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989.

Cobla divinativa trascritta dopo 61.5, ma stroficamente discontinua.

 

Incipitario di Francesc Ferrer
Indice degli autori

Rialc