Rialc
Rao 60.2a

            Bernat Fenollar


    1      Vist que sens vos nostre cor se reffreda
    2      en ben obrar, Mare de Deu molt digna;
    3      vist que sens vos gracies no·ns consigna
    4      Deu vostre Fill, ni james Aquell veda
    5      lo que voleu;
    6      vist que sens vos, lo qui us ha mils lohada
    7      dir tant de be per si no bastaria;
    8      vist que sens vos lahor tal no us daria,
    9      a vos donam la joya consignada
    10     que·n merexeu.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certŕmens počtics valencians del segle XIV al XIX, Valčncia, Institució Alfons el Magnŕnim, 1983, p. 344.

Č la dispositio che segue alla sentenza nel cartell da lui stesso ordinato (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc