Rialc
Rao 60.14

            Bernat Fenollar


    1      Mirant, senyor de molta reverencia,
    2      l’alta y humil, que tots los sants avança,
    3      quant pren renom en aquell Puig de França
    4      e gran lahor en lo Puig de Valencia.
    5      Vist, per semblant, de Xativa lo puig
    6      pujar la molt ab lo puig de Muntesa,
    7      d’on mestre sou, molt espectable Puig,
    8      senyor Visrey, pujat per saviesa,
    9      ab gran raho sobre·l puig la pujau,
    10     puix es dels puigs, al puig mes alt pujada.
    11     Yo, fiac pujant, si puge tal pujada,
    12     puig per lohar la que vos, Puig, lohau.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 255.

È un preambolo, indirizzato al viceré Lluís Despuig, che precede la  risposta al cartell da lui stesso ordinato (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc