Rialc
Rao 60.17

            Bernat Fenollar


    1      Per mitigar l’enuig gran de l’estiu
    2      e per sentir lo fins ahuy duptat,
    3      al meu qüesit, de vos ara confiu
    4      me respondreu, per mi tan suplicat.
    5      Enamorats conech dos en ciutat
    6      que·s volen be sens tota fictio,
    7      e mays estan sens contradictio,
    8      tostemps renyant axi com goz e gat.

    9      Vos, magnific, que sou molt avisat,
    10     dir m’eu, si us plau, que mou tal passio,
    11     per que de vos aja solucio
    12     lo dubte meu en cobla o dictat.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiąs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinąs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Domanda a Ausiąs March (cfr. 94.88)

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc