Incipitario di Lluís de Vilarrasa

 

 

 

 

 

 

 

Com l’hom possat en l’estrem de la mort    (199.1)

Començ de cas me porta pensamen    (199.2)

L’enuig es meu e vostre·l dan    (199.3)

No ’s pus amor sino ço que jo sent    (199.4)

Per ben amar jo pas lo derrer dan    (199.5)

Qui per consell d’ome foyll se rageix    (199.6)

[S]egons los fets axi ’s lo pensament    (199.7)

Si algun dits qu’eu sia mal perlant    (199.8)

Si com l’om flach qui ’n brega no ’s estat    (199.9)

Sobresdamor m’a tret de libertat    (199.10)

Tant yo no pens que ya no puch entendre    (199.11)

 

Rao: Vila-Rasa.

 

 

Indice degli autori

 

Rialc