Rialc
Rao 199.7

            Llus de Vilarrasa


    1      [S]egons los fets axi ’s lo pensament,
    2      e lo desig es tal segons d’on ve,
    3      car may lo poch lo molt en si rete
    4      mas tot a fi de son comensament;
    5      car, per lo be hon lo desig s’enclou,
    6      nostre voler es tostemps gran o poch,
    7      que tostemps neix de gran lenya gran foch
    8      e un escarn un altre tal se’n mou.

    9      Pel mal ho dich que desig me somou,
    10     que vers aquell tot altre mal es mig,
    11     car vos sou fi del be que jo desig,
    12     qu’es tal desig que no ’s hom qui nol lou;
    13     car, pus de vos agen un bon esguard,
    14     han mon desig que tots es infinit,
    15     que ja ’s axi, que no pot ser complit,
    16     per que mon mal es tal segons d’on part.

    17     No ’s dengun be qui prestament o tard
    18     en algun temps per hom no si’agut,
    19     sino aquest, que tants com l’an volgut
    20     desigen ferm sens haver del be part;
    21     per que jo, donchs, esper ab desesper,
    22     car molts pus richs e bells e pus sabents
    23     que jo no son viuen de vos consents
    24     sent desamats, quals no y poden ja fer.

    25     Ventura, donchs, es tot lo meu esper
    26     d’aver a vos, que ’b als bastant no y son,
    27     si ja nom ffeu com Jesus en lo mon,
    28     que reys baxa e gent de gran saber
    29     e no cura mas solament d’amor
    30     lexant lo cors e los bens per lo cor.
    31     E si us voleu saguir per aquest for,
    32     yo son aquell que no pusch ser millor.

    33     En que, donches, se soste ma dolor,
    34     pus mon esper veig qu’es ten poch e tal?
    35     Preu e bon alt son causa de mon mal,
    36     ma calitat fent cascu d’els magor;
    37     e de tot l’als men pren con fa la mar,
    38     que rius e fonts e quantas ayges pren
    39     en axi tost com ella las compren
    40     en sa virtut les fa totas mudar.

    41     Mas, congoxat, he vullgut tant pensar,
    42     que sel perque com tots los que us volem
    43     som desamats e per vos nos dolem:
    44     perque ’mor vol son semblant e son par,
    45     hi ’n desagual tothom de vos acus,
    46     car, si de tots poch alt axi mostrau
    47     es perque us fal o qu’en vos a nos plau,
    48     quel molt es molt sagons val e no pus.

    49     Bona y millor, del mon vos sou lo pus,
    50     per qu’aveu tort com tots nos desamau;
    51     mas crit mere que vos de mi l’ajau,
    52     pus ab raho me trop del tot confus.

 

 

 

Ed. Jaume Turr, Rialc 2000.

Mss.: JP (in P mancano i vv. 1-24). Base: J. || 23 viuen] viuent J. 27 nom] nou P. 28 reys baxa] baxa reys J. 31 saguir] fugir J. 32 pusch] puch J. 33 En que, donches, se soste] Donques en que sacosta J. 35 Preu] Pler P. 37 men] me J. 40 en] e J. 41 congoxat] congoxant J. 42 sel] cel J, ell P; volem] voleu J. 45 hi ’n] Que J. 46 poch alt axi] haver poch alt J. 47 es per] Esper J; a nos] auos J. 49 Bona y millor] Bo e millor J.

 

Incipitario di Llus de Vilarrasa
Indice degli autori

Rialc