Rialc
Rao 199.1

            Lluís de Vilarrasa


    1      Com l’hom possat en l’estrem de la mort
    2      que sta dubtos si veura Deus ho no,
    3      e, congoxan, pensa molta raho,
    4      que·ls mals ha por e dels bens pren conort,
    5      ne pren a mi que·l ver saber volria
    6      si yo sare d’ella james amat;
    7      car ya d’uymes me trop d’amor forçat
    8      pus so content d’amar tan bell’aymia.

    9      Car, si pensan vol aver tal esguart,
    10     ella, qual es veg’e com val assats.
    11     Ffara de mi ço qu’a fet dels passats
    12     qu’en son voler han agut pocha part?
    13     Per que, mon grat tot so ’n pensar seria:
    14     com so del tot d’ella complidament
    15     e que mereix qui l’ama leyalment,
    16     pus so content d’amar ten bell’aymia.

    17     E son pensar volgre que tostemps fos
    18     qu’amor en hu no pot durar tostemps,
    19     car ver’amor es dos volers ensemps
    20     volen cascu la voluntat d’abdos;
    21     q’un sol voler començ me par que sia
    22     ez a la ffi gran anuig a tots es.
    23     Am la jo, donchs, e no l’anuig en res
    24     pus so content d’amar tan bell’aymia.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: JLNP. Base: P. || 1 l’hom] lo JLN, hom P. — 2 Deus] deu JLN. — 4 que·ls] Quels (corretto in Dels) N. — 4 dels bens] del be JN. — 6 d’ella james] james della JLN. — 10 qual] qui JLN. — 12 han agut] ha negu JL, a nagu N. — 13 so·n] mon N. — 15 qui l’ama] lo quama P. — 17 volgre que] volguera (con - uera cancellato) N. — 18 en hu] en mi JLN. — 20 d’abdos] del dos JLN. — 21 sol voler] sols volers P. — 22 ez] E JLN. — 23 jo donchs] donchs jo JN, donchs yo L.

 

Incipitario di Lluís de Vilarrasa
Indice degli autori

Rialc