Rialc
Rao 199.4

            Lluís de Vilarrasa


    1      No ’s pus amor sino ço que jo sent,
    2      si be no·n gos sino pocha mostrar;
    3      donchs, com pore yo s’amor demanar
    4      pus no li puch mostrar mon pensament?
    5      Car, verament,
    6      tem ço que preu: que m’a tal don’amar
    7      e praticar.
    8      E, perque jo d’aço a vos conten,
    9      pens en tot l’als de que no gos perlar.

    10     Propia ’mor me dona moviment
    11     que mon voler no vulla pus çellar,
    12     perque mos fets passen de desigar;
    13     qu’aver no·s pot fi sens comensamen.
    14     En semblanmen,
    15     lavors pore mi mateix escusar
    16     ab mi, que·m par
    17     que fas error, com per poch ardimen,
    18     pens en tot l’als de que no gos perlar.

    19     Aytals rahons jo be pense soven:
    20     que no ’s fer tort molt amar ne prear.
    21     Per que, li dech mon voler declarar,
    22     qu’esser amat a tot hom es plassen;
    23     mas finalment
    24     tant jo no fas, que no·m puch esforçar
    25     de tant gosar,
    26     e tot per por del desesperamen,
    27     pens en tot l’als de que no gos parlar.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: JLNP, Base: P. || 2 no·n] nou JLN, nous P. — 3 demanar] encalsar JLN. — 6 que] ques JLN; que m’a tal don’amar] que tal dona amar JLN. — 8 conten] corrent JL, corent N. — 9 no] nous J. — 13 fi] si JL. — 19 be] bey JLN. — 20 no ’s fer tort] no fes tort JLN;  prear] pregar JLN. — 21 dech] deig JL. — 22 qu’esser] que cert JLN. — 24 no·m] no NP. — 26 desesperamen] desemparament J.

 

Incipitario di Lluís de Vilarrasa
Indice degli autori

Rialc