Rialc
Rao 199.6

            Lluís de Vilarrasa


    1      Qui per consell d’ome foyll se rageix
    2      e decau prest, no·m par gran meravella
    3      pus que lo foll al fayt no s’aperella
    4      e ffollors may a res de be serveix.
    5      E qui lonch temps seguir vol semblan cassa,
    6      pert l’arma e·l cos e los bens tots ensemps,
    7      e Balsabuchs dins hinfern li percassa
    8      turmens sens fi de tots delits exems.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Ms.: P. || Copiata tra le poesie di Vilarrasa (la rubrica dice solo Cobla esparça). — 7 Balsabuchs] basabuchs (con l soprascritta).

 

Incipitario di Lluís de Vilarrasa
Indice degli autori

Rialc