Rialc
Rao 199.3

            Lluís de Vilarrasa


    1      L’enuig es meu e vostre·l dan,
    2      si tot me planch e vos riets;
    3      mas temps sera que us plorarets
    4      de ço qu’anats ara burlan.

    5      L’enuig que us dich, o desplaser,
    6      he yo de cert, dona, per vos,
    7      que pel passat vos he voler
    8      e sab me greu vostres errors,
    9      que vey que vos se tornaran,
    10     e per avant vos ho veurets
    11     car temps sera que us plorarets
    12     de ço qu’anats ara burlan.

    13     Be us engana la voluntat,
    14     que us fa del tot tan fort errar.
    15     Com no y havets, dona, pensat
    16     que no us vullats tant difamar,
    17     car ja tot hom ne va perlant?
    18     Si no u sabeu, vos ho sabrets,
    19     car temps sera que us plorarets
    20     de ço qu’anats ara burlan.

    21     E sab me greu que nengu·s pens
    22     que fosseu tal com vos sou ara;
    23     per tal ho dich qu’en lo comens
    24     vos erets, cert, assats be cara
    25     de ço que tots vos blasmen tan.
    26     Mas, tal com sou pijor serets
    27     car temps sera que us plorarets
    28     de ço qu’anats ara burlan.

    29     Bona y mellor, d’açi avan
    30     tal nom de vos may hoirets,
    31     mas temps sera que us plorarets
    32     de ço qu’anats ara burlan.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: JLN. Base: L. || 9 vey] veig JN. — 22 vos om. L. — 24 be om. L. — 29 Bona y] Bonany J.

 

Incipitario di Lluís de Vilarrasa
Indice degli autori

Rialc