Incipitario di Mossèn Avinyó

 

 

 

 

 

 

 

[A] molts compren que, prenen[t] entrenyor    (10.1)

Al cor homill molt devot e contricte    (10.2)

[C]om a forçat m’aure de vos partir    (10.3)

D’amor me clam de l’interes que prench    (10.4)

[L]ohar cascu segons lo seu merexer    (10.5)

[L]o molt voler jo crech no·s pot compendre    (10.6)

Los mals cuberts no porten may planyença    (10.7)

[N]ou pensament es present a la pensa    (10.8)

[N]o perque cert a tot lo mon no sia    (10.9)

[P]us bona sort de mi tots jorns s’absenta    (10.10)

[S]egons comprench, pratica cortesana    (10.11)

S’Invega fos morta, tornar’a reviure    (10.12)

Socors de les muses no·m par que fretura    (10.13)

[T]ots mos delits en un punt volgui perdre    (10.14)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc