Rialc
Rao 49.9

            Ferran Díeç


[Obra de la Sacratissima Concepcio. Llibell II]

    1      Perque moltes obres detinguen la plaça
    2      en loar la mare de tots hi senyora,
    3      fareu altra obra que be satisfaça,
    4      dient en la honra que pris vos percaça
    5      del radix dignissim real qui·ns honora.
    6      Exint la gran verga de l’arbre tan noble,
    7      perque ’n flor nos done fruyt sobre natura,
    8      y ella ’nsemps depincta ab son judaych poble,
    9      faç en praderia, donant ho per moble,
    10     al qui·n faça digne, fel judicatura.

    11     Hi perque no·s seque, liurant se innoble,
    12     la tal praderia, al terç jorn prench cura
    13     de fer lo judici de pris tan inmoble.
    14     Puix d’aci te stima en Gostantinoble
    15     que y son tals persones Fill hi mare pura.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 434.

Quattro sono i llibells di cui si compone l’Obra de la Sacratíssima Concepció, pubblicata «a istantia del noble mossen Ferrando Dieç, prevere», nel 1487 (cfr. per il I, 49.4; per il III, 49.8; per il IV, 49.1).

Intervengono nel llibell II:

Ferran Díeç (cfr. 49.2, 49.6);

Jeroni Fuster (cfr. 69.2);

Pere d’Anyó (cfr. 7.3);

Pere Vilaspinosa (cfr. 202.1);

Narcís Vinyoles (cfr. 203.8);

Bernardí de Vallmanya (cfr. 184.1 e 184.2);

Miquel Miralles (cfr. 110.2);

Jaume del Bosch (cfr. 24.1);

Arnau de Cors (cfr. 44.1);

Jaume d’Olesa i Sanglada (cfr. 123.6 e 123.4);

Ramon Vivot (cfr. 204.1);

un anonimo (cfr. 0.57);

Lluís Català (cfr. 37.2);

Francí Joan (cfr. 85.1).

 

Incipitario di Ferran Díeç
Indice degli autori

Rialc