Rialc
Rao 49.8

            Ferran Díeç


[Obra de la Sacratissima Concepcio. Llibell III]

    1      Per quant m’an dit que ’n la devocio
    2      dien alguns, fareu hi altra obra,
    3      puix marçapa, joya que no es pobra,
    4      de timbres deu haura·l guanyant en do.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 487.

Quattro sono i libells di cui si compone l’Obra de la Sacratíssima Concepció, pubblicata «a istantia del noble mossen Ferrando Dieç, prevere», nel 1487 (cfr. per il I, 49.4; per il II, 49.9; per il IV 49.1).

Intervengono nel llibell III:

Lluís Roís (cfr. 153.2);

Bernat Fenollar (cfr. 60.8);

Jeroni de Vic (cfr. 193.1);

Jordi Centelles (cfr. 39.3);

Baltasar Joan Balaguer (cfr. 12.1);

Ferran Díeç (cfr. 49.3).

 

Incipitario di Ferran Díeç
Indice degli autori

Rialc