Rialc
Rao 49.1

            Ferran Díeç


[Obra de la Sacratissima Concepcio. Llibell IV]

    1      Al qui sens pris elegira loar la,
    2      veles hi rems prenent d’aquella sola,
    3      carta li do, que ’n la mar no l’asola,
    4      que puxa dalt, reyna dels cels, mirar la.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 508.

Quattro sono i llibells di cui si compone l’Obra de la Sacratíssima Concepció, pubblicata «a istantia del noble mossen Ferrando Dieç, prevere», nel 1487 (cfr. per il I, 49.4; per il II, 49.9; per il III, 49.8 ).

Intervengono nel llibell IV:


Guillem Mercader (cfr. 106.1);

Pere d’Anyó (cfr. 7.2);

Miquel Miralles (cfr. 110.1);

Baltasar Joan Balaguer (cfr. 12.4);

Francesc Vilalba (cfr. 197.2);

Ferran Díeç (cfr. 49.7 e 49.7a);

Blai Assensi (cfr. 8.1).

 

Incipitario di Ferran Díeç
Indice degli autori

Rialc