Rialc
Rao 101.10

            Guillem de Masdovelles


    1      Mos cars nabotz: torbat m’an l’enemich
    2      d’inffern, le mons, e ’nquer ma carn faxugua,
    3      en mon joven, ez er que·m trop entich
    4      me torben tant, que·l preu d’una tertugua
    5      no valon ges mey fayt ni mey captenyn,
    6      ans ay perdut de virtutz tot l’engenyn;
    7      per que us daman, ssi be us ets jovençelhs,
    8      consell, car gens no·l trop en omens velhs.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 117.

Domanda a Joan Berenguer de Masdovelles (cfr. 103.71).

 

Incipitario di Guillem de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc