Rialc
Rao 101.8

            Guillem de Masdovelles
            e Joan Berenguer de Masdovelles


Guillem de Masdovelles

    1      Mos cars nabotz: en vostres canssons vey
    2      que fins a mort vos complanyetz d’amor,
    3      mas yeu vos dich que no cossir ni crey
    4      que·n ssoffirats jes tan cruzel dolor,
    5      car passatz es le temps del bon Tristanyn
    6      e del gentils he prous Jauffres de Blaya,
    7      qu’eyman de cor ssoffriron mortal playa,
    8      mas er no ’s temps c’om n’aya gran affanyn.

Johan Berenguer de Masdovelles

    9      Mos honcles cars: jur vos la ffe que us dey,
    10     que·ls per vos dits no ’meron de tal cor
    11     james com yeu, ne tingueren la ley
    12     d’emor ayssi, ni seguiren son ffor,
    13     car yeu n’ay mal e·n vinch a grieu ssoffranyn,
    14     mas val m’o be, que del mon la plus guaya
    15     ham he tant vull, quez enquer que mort n’aya
    16     no sera prou, car molt mes a lleys tanyn.

Guillem de Masdovelles

    17     Per ffar venir dobnas a llor ssopley
    18     se planyen trop, cantan, li trobador,
    19     dizen quez an dins llur cor gran torney,
    20     pena mortal per amoros’ardor,
    21     mas tot aysso ssembre deurar d’estanyn,
    22     que·l jorn de vuy d’aytal amor veraya
    23     nulls homs no·n ssent, ne Dieus no vol que n’aya,
    24     mas fentamen qui mils pot se·n complanyn.

Johan Berenguer de Masdovelles

    25     James aymi fentament ne ’b cor frey
    26     dopna del mon, ne crey null aymador
    27     d’aycest temps ham, d’on caramen vos prey
    28     que no·ns donets d’er’anan desfavor,
    29     car, çert, vos dich tots jorns, tots puns, tot l’anyn,
    30     encar tenim amor; donchs, ere us playa
    31     perletz per nos, car mot ffort nos esmaya
    32     vostre dir, qui us fay de privat estranyn.

Guillem de Masdovelles

    33     Mos cars nabotz: anch no vi ne cugey
    34     vazer lo mon ab tan cruzel follor
    35     com vey tots jorns, car ges, de çent mil, crey
    36     no·n trobarets sens cor gualiador;
    37     dich o d’aycests anamorats d’enguanyn.
    38     Mas, pus que us platz, jes ma llengua varaya
    39     no·n dira plus, d’er’anant, com que vaya,
    40     mas be·m pleura d’amor agatz guazanyn.

Johan Berenguer de Masdovelles

    41     Mos honcles cars: null temps yeu no portey
    42     dins mon cor trist sino neyra color,
    43     ez ayssi u ffan çests aymans ssobre ssey,
    44     ayman tan be com feron le millor
    45     dels passats tots, mas de çert no·ls pertanyn,
    46     a dopnas d’uy, que tal martir hom n’aya;
    47     no trop ges pler, eres, qu’ieu ho retraya,
    48     mas fayts ho vos, qui us aturau reffranyn.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 98.

 

Incipitario di Guillem de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc