Rialc
Rao 101.2

            Guillem de Masdovelles


    1      Diats, mi-doncs: cuydau vos que us servescha
    2      en va, tostemps, a manera de pech?
    3      trobat m’avets quez ay ben groch lo bech,
    4      mas ja d’uymay no·m tindrets pus en trescha.
    5      Anats sercar altre qui us fassa riure,
    6      del qual puscats trayre joch d’escarnir,
    7      mas a Diu prech no·m gaquesque morir
    8      ffins, per amor, vega vos ab dol viure.

    9      E quin plazer, dopna, qui sap escriure
    10     e tot souhen, ab guays vocables, ffa
    11     lletres d’amor, faytes de suia ma
    12     (per vos ho dich, qu’eres vey tan alt siure)
    13     e puixs quez hom trop falça l’escriptura!
    14     Çert, pus voler m’aviets d’enguanar,
    15     d’escriur’exi vos deguerets guardar,
    16     car provar mils pusch sso d’on fau rencura.

    17     Mas eres vey que ges no us donau cura
    18     del temps passat, ssi no sol del presen;
    19     no feu may als, mas que seguiu lo ven,
    20     tots fayts jentils llexats a la ventura;
    21     car, ssi d’onor aguesets conexença,
    22     hun poch, me pens, virarets l’ull ves mi,
    23     que per nulltemps en vos servir falhi,
    24     mas eres par falleix la benvolença.

    25     Vusats d’uymay de la desconaxença
    26     he dels estrens, car, sertes, no me·n cur;
    27     sol a Dieu prech qu’en breu vos ffassa dur,
    28     d’aytal paccat, mot dura panatença,
    29     e que mey vull sion d’altre maniera,
    30     que no·ls envey la vostra gran beutat,
    31     e mey dezir sien contrevirat,
    32     pus en mal guayn siau prou baratera.

    33     Mas no veyrets que la vostre carrera
    34     vullen seguir dopnes de prets entier,
    35     ans vos diran qu’evets lo seny lleugier
    36     e que us llexau avol renom derrera.
    37     no u dich per sso que tresmudets l’usança,
    38     ans ay plazer de tot quant fassats mal,
    39     quez algun temps vos faran altre tal
    40     sells qui seguir saubran la vostra dança.

    41     En fayts d’amor, Behatritz ni Costança
    42     ni d’altres, ges, dopnes, prezar no·n qual;
    43     pus vos no trop cortesa ni lleyal,
    44     en totes vull aver paucha fizança.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 126.

 

Incipitario di Guillem de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc