Rialc
Rao 101.4

            Guillem de Masdovelles


    1      En breu veyrem torney mortal bastir,
    2      hon seran ffayts, de mans homens, quartiers,
    3      e caps talhats de gentils cavalhiers;
    4      e grans senyors hi covendra morir
    5      per mortals colps de llançes ho d’estochs,
    6      que y seran ffayts; no semblara pas jochs,
    7      als qui y seran, car de mort auran por.

    8      De Xeroles lo compt’ab mot gran cor
    9      vindra cridant, ab grans veus: «Armanyach!».
    10     Estendart tes, no semblara ges fflach
    11     en sos grans colps, no sessans per null ffor.
    12     E dira ’ls sieus: «Ho vos, mot cars amichs,
    13     vullats alçir, ab fforça de grans pichs,
    14     cells d’Araguo, per qui say em vengut».

    15     De l’altre part seran, trop irescut,
    16     lo mot naut rey d’Araguo he ses jens,
    17     contre·ls malvats cruzels desconaxens
    18     qui, per ffar dan al regne, son mugut;
    19     volran, lladonchs, molts aquest ffayt vengar,
    20     d’on covendra manta sanch escampar,
    21     per los grans camps, d’aycells qui y seran mortz.

    22     Ab gran sforç he coratge mot ffortz,
    23     volrra fferir dels primers, veramen,
    24     lo senyor duch de Monblanch, qui greumen
    25     passeguira que no sien estortz
    26     los anamichs qui sesta guerra ffan,
    27     d’on fara ffar la batalha tan gran,
    28     que per tostemps se·n perlara pel mon.

    29     Donchs, noble, vos, qui sots ab cor volon
    30     d’esser al mig del gran ffayt qui·s ffera,
    31     mossen Ramons d’Ebella, capita,
    32     vage us lo cor vostres amors hon sson;
    33     e, ssi ho ffayts, serets ne pus ardit,
    34     e com de vos mot gran be sera dit,
    35     a vostre gent crexera bon renom.

    36     Amor ssopley que no·m met’en hoblit,
    37     car per null temps yeu no seray marrit,
    38     si mi-doncs vol qu’ieu m’apell per son hom.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 189.

 

Incipitario di Guillem de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc