Rialc
Rao 0.131f

            Poesie anonime


    1      [S]enyor ver Deu, jo he cridat
    2      de la molt gran profunditat,
    3      Senyor, vulles me exausir
    4      car tots temps te vul beneyr.
    5      Senyor, vulles me exalsar
    6      car tu es luminos e clar,
    7      perdone∑m mos deffaliments
    8      e garde∑m de infernals turments.
    9      Senyor molt clar e resplandent,
    10     ley mías donade covinent,
    11     Senyor, tu le∑m fas mantenir
    12     perque jo∑t pusque beneyr.
    13     Senyor, per lo teu parlament
    14     jo he agut susteniment,
    15     en tu esper, molt dolÁ Senyor,
    16     [Senyor], gorde∑m de tristor.
    17     Senyor, ver Deu, [en tu] esper,
    18     tu qui es suau e vertader,
    19     del mati fins al sol ponent,
    20     ages de mi remembr[a]ment.
    21     Senyor misericordios,
    22     en perdonar molt copios,
    23     pus carament me as rehemut
    24     prech te que no sia perdut.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques, Barcelona, Curial - P.A.M., 1985, p. 241.

Fa parte della serie di sette salmi penitenziali (0.131a, 0.131b, 0.131c, 0.131d, 0.131e, 0.131f, 0.131g), a cui segue un ottavo testo, non incluso nel Rao (0bis. Senyor ver Deus tot poderos).

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc