Rialc
Rao 0.131a

            Poesie anonime


    1      Senyor, no·m vulles corregir
    2      terriblament ne malayr;
    3      no sies contra mi irat,
    4      perdone·m per te pietat.
    5      Senyor, ages merce de mi,
    6      car son malvat e mesqui;
    7      tots los meus ossos son torbats,
    8      ajude m’e seran sanats.
    9      Me anima e mon enteniment
    10     es torbat molt terriblament,
    11     o Senyor, no·t vulles tardar,
    12     mas tost vine m’ajudar.
    13     Senyor, gire t’enves mi,
    14     car dels dies ensa en nasqui
    15     no fuy sens pena e turment,
    16     ages de mi remembrament.
    17     Als morts de la mort infernal
    18     tal es [lur] pena e lur mal
    19     que no·ls pot de tu remembrar,
    20     Senyor, fe·m viure sens peccar.
    21     Senyor, done·m recordament
    22     del meu molt gran deffalliment,
    23     lexe·m plorar lo meu peccat
    24     que mal e fet e mal obrat.
    25     Lo meu huyll es entenebrat
    26     per ira que es greu pecat,
    27     en greus peccats son envelit,
    28     Senyor, no·m metes en oblit.
    29     Ho malvats, partit vos de mi,
    30     e tenits vostre fol cami,
    31     car lo meu piadors senyor
    32     ha hoit mon plant e mon plor.
    33     Lo meu senyor m’a escoltat
    34     e als gran ops m’a ajudat,
    35     lo meu sperit ha rebut
    36     lo Deu de la mia salut.
    37     Senyor, vulles me deffensar
    38     dels enemichs que·m fan penar;
    39     torne·ls atras leugerament
    40     e coneguen lur defaliment.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques, Barcelona, Curial - P.A.M., 1985, p. 237.

Fa parte della serie dei sette salmi penitenziali (0.131a, 0.131b, 0.131c, 0.131d, 0.131e, 0.131f, 0.131g), a cui segue un ottavo testo, non incluso nel Rao (0bis. Senyor ver Deus tot poderos).

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc