Incipitario di Lluís de Requesens

 

 

 

 

 

 

 

Ans de molt temps veureu los confesos    (145.1)

L’acaptador vesat de petitesa     (145.2)

No ha molts jorns, parlant ab una dona    (145.3)

No se si ves, no ha molts jorns passats   (145.4)

No vull anar en loch un dones sien    (145.5)

No vull saber, de res no vull apendre    (145.6)

Nunque dire qui es la que jo ham    (145.7)

Retorn, retorn nostra bona ’mistat    (145.8)

Si us par Amor que hagues prou durat    (145.9)

Dones d’un senyn, dues son, he bondat    (145.10 = 103.51)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc