Rialc
Rao 145.7

            Lluís de Requesens


    1      Nunque dire qui es la que jo ham,
    2      ans sera ’xi que lla hon signare
    3      de res al mon menys cura no aure,
    4      pus veig que tots falçamen nos anam.
    5      E, per aço, mudare de cami,
    6      pensan tostemps com pore desfressar
    7      lo que sera e la gent enganar;
    8      mas, qui pora fer ho de fi en fi?

    9      Magarita, no vullas plus de mi
    10     d’aço que has, car no pot pus muntar
    11     mon bon voler. Pensa que vull guardar
    12     que no diguen: certes, aço va ’xi.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: NP. Base: P. || 2 ans sera ’xi] Abans sera JN. — 4 anam] amam N. — 9 Magarita] Senyora donchs JN. — 9 vullas] vulles J, uullau N; que has] caueu N. — 11 Pensa] pença J, pensau N. — 12 diguen] digueu JN.

 

Incipitario di Lluís de Requesens
Indice degli autori

Rialc