Rialc
Rao 145.9

            Lluís de Requesens


    1      Si us par Amor que hagues prou durat
    2      la desfavor que de vos he haguda,
    3      seria dret ara·m fesseu ajuda
    4      en aquest cas, que·m so enamorat
    5      de dona tal qu’es d’onestat amigua,
    6      e ço que vull d’ella es tan petit
    7      que·m par raho de pendre u ab despit
    8      si als no fa ni en mos fets se trigua.

    9      Mon paradis, si ’b vos puch fer ma ligua,
    10     no·m fara por bo ni mal espirit,
    11     ne visio de dia ni de nit
    12     me spantara si vostr’amor me ligua.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: JN. Base: J. || 1 Si us] Ius J. — 6 es tan] stan N. — 7 ab] en N.— 8 ni] hi N.

 

Incipitario di Lluís de Requesens
Indice degli autori

Rialc