Rialc
Rao 64.4

            Gabriel Ferruç


    1      Sancta dels sans, excelhens e suprema.
    2      e vera carns de Jesuchrist, filh vostre,
    3      vos etz sendiers en lo qual se demostra
    4      l’auta saluts d’on porten diadema
    5      trestug li san, car vos fos la mays digna
    6      en fot lo mon, humils, pros e benigna,
    7      e per ço us vench de l’auta jerarchia
    8      l’angels de patz, disens: Ave Maria!

    9      Verges, vos etz de l’humenal linatge
    10     ffis ornamens e pus nauta que·lls angels,
    11     sobrexcelhins la beutat dels archangels
    12     e sobre·ls trons aportats l’aventatge;
    13     dels dominans la mays forts, e pus santa
    14     que·ls principats; havets belhesa tanta
    15     que xascus graus de santedat s’estrena,
    16     Verges, en vos, qu’elz de gracia plena.

    17     Reyna dels cels, dins vostra cors s’axalça
    18     humanitatz pel divinal ministre
    19     Jesus, qui ha fayt sancteral registre
    20     de vos prenen vera carn, no gens falça,
    21     d’on nexer volch Dieus ez homs per remetre
    22     nostres greus crims e les armes trametre
    23     a peradis, per que foch raysos vera
    24     con l’angel dix que·l Senyors ab vos era.

    25     Vos, dona, fos eternalment prevista
    26     per vostra Filh e sanctamen entesa
    27     pels payres sants patriarchas e mesa
    28     dins en los senhs proffetals, d’on conquista
    29     tuig crestia salut, car vos etz temples
    30     de Dieu Jesus e d’umilitat exsemples;
    31     tota virtut hi bestex ediffici
    32     e per ayço eiz beneyta ses vici.

    33     Adams, Adams, per ton verinos mordre
    34     no vulhes dir que la frembr’anganable
    35     l’a dessabut pel cosselh del diable
    36     qu’en lo sant frug ha fayt cascu remordre,
    37     mas espandeix que la molt humil fembre
    38     que romp lo cap al Setan, que fay tembre,
    39     en la qual saps que purtats grans campega,
    40     l’a delhiurat del dampnat potz d’envege.

    41     Mayres de Dieu, vos hostás nostr’angoxa
    42     can de vos pres Jesus humanal pasta
    43     sants purs naixents Dieu ez hom qui en l’asta
    44     de l’aula crotz sostench aspra congoxa;
    45     siats membrans, flors de reyal semença,
    46     de nos, masquins, que·l Setans, qui amb parença
    47     de fals serpent nos desceb, mort e fible,
    48     no·ns fass’anar al potz d’inffern terribla.

    49     Belhs auriflams, al jorn de la sentença
    50     universal si’en vostra presença
    51     contemplan vos ab sant cors impassible:
    52     deffendens ma del foch inextingible.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 27, 1951, pp. 148-176, 234-257.

 

Incipitario di Gabriel Ferruç
Indice degli autori

Rialc