Rialc
Rao 64.2

            Gabriel Ferruç


    1      Pus flach sou que nulha stopa,
    2      belhs amichs, si Deus me sal,
    3      Per que us pux dir a cabal:
    4      «Tostemps veniu con hom sopa».

    5      Pus que·m vegetz arresada
    6      dins mon hostal cascun jorn,
    7      vos per que us metets en torn
    8      no volon pendre jornada?
    9      Sert, no voletz vent en popa
    10     per traure·n un bon jornal,
    11     per que us pux dir a cabal:
    12     «Tostemps veniu con hom sopa».

    13     Vostra belha perlaria
    14     no la preu ges una glan,
    15     abans, senyer, vos coman
    16     ala diables tota via.
    17     Car vos rebugats la copa
    18     Qui us pot relevar de mal,
    19     per que us pux dir a cabal:
    20     «Tostemps veniu con hom sopa».

    21     Si voletz usar la sopa
    22     del fin amoros leyal,
    23     no us diray pus a cabal:
    24     «Tostemps vena con hom sopa».

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 27, 1951, pp. 148-176, 234-257.

 

Incipitario di Gabriel Ferruç
Indice degli autori

Rialc