Rialc
Rao 79.6

            Francí Guerau


    1      Un gran enuig dins mon cor sent causar
    2      qui·m fa del tot perdre l’enteniment,
    3      del cap al peu me pren alterament,
    4      ab tal estrem que·m cuyt desesperar.
    5      Ab res al mon, cert, no·m puch conortar
    6      com esmagin que·m fes ten gran ultratge
    7      quan vos liuras a tan mortal carnatge
    8      prenint pigor en loch de millorar.

    9      E no us penseu que per vos desigar,
    10     dona gentil, prenga tal mudament;
    11     ans vos avis, sens negun falliment,
    12     que·m desesper quan vos oig nomenar,
    13     vahent que vos, dona molt singular,
    14     que yo servi ab tan leyal coratge,
    15     en vostre cors volgues donar peatge
    16     al qui per vos no·s devia stimar.

    17     Los drets d’amor volgues perjudicar
    18     tractant sos bens molt indiscretament:
    19     vostre secrets abominablement,
    20     comunament, a hom irregular.
    21     Mas, com pugues talment adulterar,
    22     rompent d’amor son leyal homenatge,
    23     qui no consent que dins son cortinatge
    24     entre negu indispost per amar?

    25     Desventurat, be deuria plorar
    26     e fer de mi un cruel continent,
    27     que per servir dona desconaxent
    28     honor e bens volgui poch estimar;
    29     e a la fi de tot mon treballar,
    30     mirra e fel me dau per abeuratge
    31     que m’es pigor que si del pertaratge
    32     sentis lo dan que dones fa penar.

    33     Yo so ben cert que lo seu praticar
    34     me fa millor continuadament
    35     e crech que no farieu sagrament
    36     qu’en mon servir no us hage fet penar.
    37     Mas certament d’aço us vull avisar:
    38     que may per mi trametau pus missatge,
    39     car tant m’an fet los vostres fets salvatge.
    40     que ’b res al mon no·m pori’ amançar.

    41     Dona sens fe, no us puch maniffestar
    42     vostres bondats ab pus cortes lengatge;
    43     no us sia greu, car vos sobre guiatge
    44     me fes tal joch que no y gos gens pensar.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Francí Guerau, poeta catalán del siglo XV», in Mélanges de langue et littérature médiévales offerts a Pierre Le Gentil, Paris, S.E.D.E.S, 1973, pp. 733-744, a p. 742, con alcuni ritocchi di Robert Archer e Isabel de Riquer, Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio, Barcelona, Quaderns Crema, 1998, p. 192, ivi giustificati.

 

Incipitario di Francí Guerau
Indice degli autori

Rialc