Rialc
Rao 79.1

            Francí Guerau


    1      Bellesa gran vostre cors illumina
    2      e de virtut james sentiu fretura;
    3      amant a vos res no·m pot dar tristura,
    4      ans certament tinch la pença divina.
    5      Ten singular haveu quant es en vos,
    6      rica de seny, als mes enamorau;
    7      ja·m tinch per mort e vos no m’ajudau
    8      vullau hoyr bonament mes clamors.

    9      Digna de molt, mon trist cor, luny de vos,
    10     esta ’n perill si molt prest no cuytau
    11     en dir me clar si mon servir vos plau
    12     no consentau fer me viure nugos.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Francí Guerau, poeta catalán del siglo XV», in Mélanges de langue et littérature médiévales offerts a Pierre Le Gentil, Paris, S.E.D.E.S, 1973, pp. 733-744, a p. 743.

 

Incipitario di Francí Guerau
Indice degli autori

Rialc