Rialc
Rao 79.3

            Francí Guerau


    1      De mi us recort, senyora, mia vida,
    2      que muyr per vos com no us puch contemplar;
    3      e mi us recort’ no·m vullau oblidar.
    4      Pensau en mi, qui tant vos he servida
    5      pensau en mi, qui may en alre pens
    6      sino en vos, que sou ten graciosa
    7      Pensau en mi, senyora virtuosa ;
    8      hajau merce de mos cruels turments.
    9      Hajau merce dels mals que·m fa sentir
    10     la vostr’amor, tant me te subjugat.
    11     Hajau merce de me visch penat
    12     per vos amar e leyalment servir.

    13     Per vos amar visch, las, ab gran suspir:
    14     de mi us record, que visch desesperat;
    15     pensau en mi, que us ame sens barat,
    16     hajau merce de mi, que·m cuyt morir.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Francí Guerau, poeta catalán del siglo XV», in Mélanges de langue et littérature médiévales offerts a Pierre Le Gentil, Paris, S.E.D.E.S, 1973, pp. 733-744, a p. 743.

 

Incipitario di Francí Guerau
Indice degli autori

Rialc