Rialc
Rao 30.6

            Pere Miquel Carbonell


    1      O vosaltres Cristians,
    2      perque stau tant obstinats
    3      de nosmenar vostres dans
    4      e foragitar peccats
    5      de la carn e del jugar,
    6      de lusura reprovada?
    7      Si axi voleu estar
    8      no·m digau pus advocada.

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, «Poesías religiosas catalanas copiadas del códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona», Revista histórica latina, 2, 1875, pp. 61-64, 102-108, a p. 108.

Versi posti a conclusione dell’operetta mariana di Francesc Segarra (168.1).

 

Incipitario di Pere Miquel Carbonell
Indice degli autori

Rialc