Rialc
Rao 30.7

            Pere Miquel Carbonell


    1      Son escrivans ab poca consciença
    2      de lexar blancs e no continuar
    3      conclusions en son loc com appar.
    4      Seran punits per llur gran negligença
    5      quant exiran d’aquesta vida vana!
    6      Valguera mes fossen estats pastors
    7      que lexar noms de grans amburladors.
    8      Lo viure molt es qui a tots engana.

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, Opúsculos inéditos del cronista catalán Pedro Miguel Carbonell, tomo I, Barcelona, Imprenta del Archivo, 1865, p. 318.

 

Incipitario di Pere Miquel Carbonell
Indice degli autori

Rialc