Rialc
Rao 30.2

            Pere Miquel Carbonell


    1      Ferrando·s diu d’Erve qui t’a polida,
    2      metge famos, devot de sanct Gregori,
    3      d’Isidre sanct, los quals, genollat, crida
    4      d’aquest flagell nos scian levatori.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms.: n.

Nota.  Il componimento è il colophon di Tal indispost qual so novell e tendre di Ferran d’Ayerbe (11.1) nel ms. n dell’Universitat de Barcelona. Ad esso fa riferimento la rubrica seguente:

Vers compost per lo gran phísic, mestre Ferrando de Aerve, mestre en arts e en medecina, ciutadà de Barcelona, natural de la vila de Eora, del Regne de Valèntia, en lo qual tracta de adversa fortuna. E fon fet stant pestilent la ciutat de Barcelona. És lo present vers scrit en una post ligada en les lexes del altar major de la seu de Barcelona. En lo peu del qual hi trobareu contínua lo nom de l’auctor, en quattre bordons composts e scrits per Pere Miquel Carbonell, archiver del rey, nostre senyor, e notari públich de Barcelona.

 

Incipitario di Pere Miquel Carbonell
Indice degli autori

Rialc