Rialc
Rao 30.3

            Pere Miquel Carbonell


    1      Homens inichs e plens de males fades
    2      han procurat ligar molt l’archiver
    3      per lo cercar de no pendre diner,
    4      si doncs abans cerques no son taxades.
    5      Aquest ligam es fora de mesura:
    6      los damanants no·l volen approbar
    7      e donen mes dients per no cercar,
    8      ma per bon grat no curants d’escriptura.

    9      Diu un doctor de l’alta hierarchia
    10     que los treballs non han abans tatxar,
    11     ans yo primer som tengut de cercar,
    12     e no trobant, mireu com restaria.
    13     Valguera mes que d’açi fes enquesta
    14     e nos burlas del qui viu iustament,
    15     e serveix Deu e rey e molta gent,
    16     res no volent sino cosa molt lesta.

    17     Mare de Deu, supplic vos esser presta
    18     pregar per mi a Deu omnipotent,
    19     tant quant viure, yo visca sanctament
    20     e menyspreant aquest mon qui·m fa festa.

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, Opúsculos inéditos del cronista catalán Pedro Miguel Carbonell, tomo I, Barcelona, Imprenta del Archivo, 1865, p. 323.

Vedi altre due redazioni d’autore alle pp. 319 e 321; di una terza, l’editore riproduce due varianti: 8 tenint l’archiu com a cosa molt lesta; 20 E menyspreant d’aquest mon la tempesta.

 

Incipitario di Pere Miquel Carbonell
Indice degli autori

Rialc