Incipitario di Francesc Prats

 

 

 

 

 

 

 

Ab dolor, Senyor, contemple    (138.1a)

Fent oracio en líhort    (138.1b)

Pres en líhort, ab mans ligades    (138.1c)

Humil davant Cayfas    (138.1d)

Tu, princep e Rey del mon    (138.1e)

Ab molt scarn, Rey dels Reys    (138.1f)

Confirmada la sentencia    (138.1g)

Ab alt so, en creu posat    (138.1h)

Aquell qui síadapta la carn de Christ pendre    (138.2)

Ara confes que so merexedor    (138.3)

Callin aquells invidiosos cans    (138.4)

Charitat me forsa i ley me incita    (138.5)

De stupor compres, en lo novell temple    (138.6)

Líhabit de virtut honor exigex    (138.7)

Líhome pec se torba en cosa novella    (138.8)

La vida sens terme excellent i cara    (138.9)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc