Incipitario di Pere Vilaspinosa

 

 

 

 

 

 

 

Lo Verb etern, egual Deu ab lo Pare    (202.1)

Puix desigau, senyor molt spectable    (202.2)

Salve tu, inmaculada    (202.2a)

Tant fort treball me dona·l pensament    (202.3 = 67.14 = 158.1, 158.1a)

Puys de virtuts vos veyg portar senyera    (202.3a = 67.14 = 158.1, 158.1a)

Per be que lo mon en tals fets huy sia    (202.4 = 60.16 = 189.4 = 194.2)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc