Rialc
Rao 202.2

            Pere Vilaspinosa


    1      Puix desigau, senyor molt spectable,
    2      hoyr lahors d’aquella mare sancta
    3      qui Deu etern cobri de nostra manta
    4      fent l’Incompres que fos home palpable,
    5      per tal endreç a vos la present obra,
    6      puix sou devot de la mes exalçada.
    7      Sol vos suplich, si ’n res he fet errada,
    8      vostra merce mes faltes totes cobra,
    9      car lo senyal de la virtut que us sobra
    10     me don avis que us sia presentada.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 349.

È la cobla che precede il Salve tu, inmaculada (cfr. 202.2a)

 

Incipitario di Pere Vilaspinosa
Indice degli autori

Rialc