Incipitario di Joan Verdanxa

 

 

 

 

 

 

 

Dolors y treballs, sospirs fora mida    (189.1)

Pont del gran cel, de parahis escala    (189.2)

Qui creu del tot son adversari    (189.3)

Estel molt clar, hom d’estat e valia    (189.3a)

Per be que lo mon en tals fets huy sia    (189.4 = 60.16 = 194.2 = 202.4)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc