Rialc
Rao 189.1

            Joan Verdanxa


    1      Dolors y treballs, sospirs fora mida
    2      combaten la nau surgida ’n tal port:
    3      de la voluntat se fa la bastida
    4      tant gran y tant fort qu’esta circuyda
    5      del tot la raho, que no sent deport:
    6      lo bon sentiment aci no despensa,
    7      ni us guia l’enginy per tan aspra vall.
    8      Hahon per delit dolor se compensa
    9      y grans passions vos fan la despensa
    10     asalten vos cels sens gran entrevall.

    11     De veste la lum en mi veig s’apagua,
    12     apres q’ab son arch amor me feri;
    13     fogint no trob loch ahon me retragua,
    14     mas cante cançons pus tristes que pagua:
    15     en carçre tan fort delit may trobi.
    16     De mi donchs voleu atenyer empara,
    17     qui so en lo mig d’aqueix pou tanbe:
    18     pensau que lo plant major mal prepara.
    19     El ome vençut a tart se repara,
    20     ni·l qui ’s freturos la gala soste.

    21     D’amor lo fort mur sabeu con se mina:
    22     amau fermament, james defallint;
    23     per molt frequentar amor no s’esquima,
    24     ab foch de servirs tal çucres refina.
    25     Qui dura la venç y ateny molt sovint:
    26     naucher animos segura fa guia,
    27     ni grob ni perill li porta espant.
    28     Qui ama s’amat, no y cal maestria:
    29     amau, donchs, amau, qu’amant se cambia
    30     lo vent del voler de grech en levant.

 

 

 

Trascrizione diplomatica di Antonio Rodríguez-Moñino, Suplemento al «Cancionero General» de Hernando del Castillo, Valencia, s.e., 1959, p. 65.

Risposta a Miquel Peres (cfr. 133.1).

1 treballs] treballas. — 4 esta] estan. — 5 tot] todo.

 

Incipitario di Joan Verdanxa
Indice degli autori

Rialc