Rialc
Rao 77.2

            Melcior de Gualbes


    1      Molt m’es plasens, belha, com senyorega
    2      vostres cors gays, lindes, grossetz, donos,
    3      joves, gentils e de torn gracios,
    4      talhats per far a tot lo mon envega;
    5      e si·m don Deus part de vostr’amor pura,
    6      non am ne vulh ne desir altra re,
    7      que vostr’esguarts me te viu e·m soste,
    8      si tot lo n’ay per sort e per ventura.

    9      En vos amar no·m rete ne m’atura
    10     altres comports ne merces que n’ sper,
    11     que del vostr’alt e natural valer
    12     l’amor que us port viu e pren nuyridura.
    13     Ez enaysi visch ples de benenança
    14     co us am e us tem e us servesch e us tinch car,
    15     e suy contens que us laus en mon xantar,
    16     qu’aver de vos alrre no n’ay fiansa.

    17     Vos valetz tan qu’autra no s’i atança
    18     d’onor, de sen e de gen captenir,
    19     e valne mays aycels qui us vol servir,
    20     car son renom en moltes parts avança.
    21     Placia us, doncs, per vostra cortesia,
    22     que la coral e fin’amor que us port
    23     e lo dir be de vos, ab que·m deport
    24     tot lay on suy, enug en res no us sia.

    25     Belha, ’n mon cor avetz tal senyoria
    26     que·m play trop mays vos, desamatz, amar
    27     que d’altr’aver tot ço que devisar
    28     per mon deport en cent anys ne saubria;
    29     e platzme tan vostra dolça manera
    30     que m’es deports, cofforts e paradis
    31     can pux veser vostre gracios vis
    32     e com vos hay fin’amors vertadera.

    33     Les voluntatz de mil homens volguera,
    34     qui fossen tots de gran e bon’amor,
    35     qu’en fervos pler e servir ez honor
    36     ab voler gran totes mil le matera,
    37     vos requerin que·m fessetz tal valença
    38     que lo renom que·m dona la gen gran,
    39     com vos am ferm, en perdo, ses engan,
    40     vostre cor dur prengues en paciença.

    41     Proxuvolar, engeny, seny ne sciença,
    42     plorar dels ulhs ne parlar tremolan,
    43     tenir a prop ab vos no·m valen tan
    44     que de mos greus mals hagats sovinença.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Miscelánea de poesía medieval catalana», BRABLB, 26, 1954-56, pp. 151-185, a p. 173.

 

Incipitario di Melcior de Gualbes
Indice degli autori

Rialc