Rialc
Rao 77.1

            Melcior de Gualbes


    1      Acompanyat d’un amoros desir
    2      qui·m ve de vos, belha, per luny que sia,
    3      m’esforç totz jorns membrar e sovenir
    4      de la valor de vostra senyoria,
    5      e com havetz sus totes milhoria
    6      d’onor, de sen e de belhesa gran,
    7      de cor gentil, qui jamay no falrria
    8      a negun fayt cortes ne ben stan.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Miscelánea de poesía medieval catalana», BRABLB, 26, 1954-56, pp. 151-185, a p. 175.

 

Incipitario di Melcior de Gualbes
Indice degli autori

Rialc